Pengertian Laras Bahasa

Pengertian Laras Bahasa Dan Cirinya Lengkap

Pengertian Laras Bahasa

Pengertian Laras Bahasa

Laras Bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya di maksudkan untuk kesesuaian antara bahasa dan fungsi pemakaiannya.

Definisi Laras Bahasa Dari Berbagai Ahli

 1. a)Ure dan Ellis telah menyatakan pada 1977 bahawa laras bahasa adalah sejenis pencorakan bahasa yang kerap kali digunakan dalam sesuatu situasi komunikatif.
 2. b)Za’ba (1962) menerangkan laras ialah rupa susuk bahasa yang dipakai apabila bercakap atau mengarang, iaitu tentang perkataannya, ikatan ayatnya, jalan bahasanya, cara susunannya atau bentuk peribahasanya.

Penggunaan laras bahasa ditentukan oleh dua faktor,

Ciri-ciri keperihalan sesuatu peristiwa bahasa

– Situasi luaran

berdasarkan latar belakang social dan kebudayaan sesuatu masyarakat bahasa

– Situasi persekitaran

berdasarkan aspek-aspek yang terlibat dalam penggunaan bahasa mengikut 2 faktor berikut:

 1. Cara penyampaian (lisan, bertulis, bahasa isyarat dan sebagainya.
 2. Hubungan social dan peribadi antara pengguna bahasa

Jenis-jenis Laras Bahasa

Abdullah Hassan (1997: 248) membahagikan laras bahasa kepada beberapa jenis, iaitu:

 1. Laras Bahasa Umum
 2. Laras Bahasa Teknikal
 3. Laras Bahasa Undang-undang
 4. Laras Bahasa Agama
 5. Laras Bahasa Himbauan
 6. Laras Bahasa Klasik
 7. Laras Bahasa Kreatif
 8. Laras Bahasa Kanak-kanak
 9. Laras Bahasa Iklan

Ciri-ciri Laras Bahasa

 1. Laras Bahasa Umum

Ciri-cirinya:

 1. Tidak mengandungi istilah teknikal.
 2. Menggunakan ayat yang berstruktur mudah.
 3. Tidak banyak menggunakan kata pinjaman.
 4. Laras Bahasa Teknikal

Ciri-cirinya:

 1. Banyak menggunakan istilah khusus dalam bidang tertentu.
 2. Mengandungi ilustrasi (gambar rajah, jadual, graf, peta, dll.).
 3. Struktur ayat: mengandungi subjek dan predikat.
 4. Mengandungi ayat yang mendefinisikan makna istilah.
 5. Tidak mengandungi unsur bahasa perlambangan dan bunga-bunga bahasa.
 6. Tidak mengandungi ayat yang boleh ditafsirkan dengan pelbagai makna dan cara.
 7. Laras Bahasa Undang-undangSumber : https://www.ilmubahasainggris.com/